Merhaba bu bildirim mesajı

Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş

Lojistik Tanımları

Cranfield Universitesinden Prof. Martin Christopher, “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları tedarik zincirleri arasında olacaktır” demiştir. Ürünlerin kalitelerinin birbirine eşit, hatta içeriklerinin aynı olduğu küresel bir pazarda stratejik avantaj yaratmak ancak müşteriye doğru ürünlerin, doğru fiyatla, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kanaldan olabildiği kadar hızlı, ekonomik ve hasarsız ulaştırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Son kullanıcı dilediği zaman, dilediği malı dilediği yerde, dilediği koşullarda ve kabul ettiği fiyata alma hakkına kavuşmuştur. Bu da ancak ürünlerin kullanıcıya en uygun şartlarla iletilmesine, yani lojistik hizmetlerin doğru şekilde verilmesine bağlıdır. Lojistik hizmetler de dünya üzerinde üretici kuruluşlar tarafından değil, hizmetlerin bu amaçla kurulmuş ve alt yapılarını tamamlamış lojistik kuruluşları yani 3PL (3. parti lojistikçiler) tarafından verilmesiyle, yani dış kaynak kullanımı ( Outsourcing) ile sağlanabilmektedir..

Lojistik

CSCMP (Counsul of Supply Chain Management Professionals) , lojistiği, tüm dünya için geçerli olmak üzere şu şekilde tanımlamaktadır. “Lojistik, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir”.   Tedarik zinciri de artık fabrikaya giren yarı mamulden değil, tüm hammaddelerden başlatılmaktadır. Zincirin bitiş noktası da ürünün son kullanıcıya satışında bitmemekte; o ürünü eskitip veya tüketip yeniden satın almasına kadar geçen süreci de kapsamaktadır. Bu süreç içinde malzeme hareketlerinin o malzemelere verilen tüm hizmetlerin ve her an malzemelerin durumunu bildiren bilgi akışının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu hareket aynı zamanda geri dönüşleri de bünyesine almaktadır. Lojistik, tedarik zincirinin önceden planlaması sonra uygulaması ve son olarak da planlanan ile fiili durumun kontrol edilerek yapılanların planlanan sisteme uygun olup olmadığının da raporlamasının yapılmasıdır. Fiili uygulama planlanan sürece uymadığı takdirde yeniden planlama yapılmakta, uyduğu takdirde süreç iyileştirmesi yapılarak yeniden planlamaya geçilmektedir. Bu nedenle lojistik yönetimi tedarik zinciri içinde bir süreç geliştirme hizmetidir. 

Lojistik Yönetimi

Lojistik  hizmetlerin Yönetiminin de sınırları ve ilişkileri şu şekilde belirlenmiştir; Lojistik yönetimi işlemleri giren ve çıkan malzemenin taşınmasını, depolanmasını, elleçlenmesini, sipariş alımını, lojistik network dizayn edilmesini, stok yönetimini, arz talep planlamasını, 3. parti servis sağlayıcıların yönetimini kapsamaktadır. Değişken ölçülerde olmak üzere malzeme temini, satın alma, üretim planlaması, zamanlama, paketleme, montaj, ve müşteri hizmetleri de bu kapsam içine girmektedir. Kapsam içine ayrıca stratejik, operasyonel ve taktik planlamalar da alınmaktadır. Lojistik yönetimi tüm lojistik operasyonların koordine edildiği optimizasyonların uygulandığı ve lojistik hizmetlerin pazarlama, satış, üretim, finans ve bilgi teknolojileri ile birleştirildiği bir yönetim işlemidir. 

Tedarik Zinciri

CSCMP tedarik zinciri tanımını şu şekilde yapmıştır. Tedarik zinciri yönetimi, bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin, uzun dönem performanslarının arttırılması amacıyla, bir kurum içindeki iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur. Bu tanım içerik olarak birim şirketler açıklaması ile hizmet alan birim şirketleri kapsamaktadır. Bir kurum içindeki iş kolları arasındaki fonksiyonların ve uygulamaların sistematik bir şekilde stratejik olarak koordinasyonunu içerir. Kurumlar için iş hedefi pazar payının arttırılması, en azından korunması ve bunu sağlarken de kar yaratmaktır. Bu da işletme içindeki süreçlerin iyileştirilmesi, paydaşların memnuniyetinin sağlanması, operasyonel verimin arttırılması, yeni ürün geliştirilmesi ve önceden belirlenen hedeflere ulaşmaya sağlanması ile mümkün olacaktır. 

Dış Kaynak Kullanımı “OUTSOURCE”

Üretici kuruluşların kendi temel iş konularına yoğunlaşması ve lojistik hizmetlerini bu konuda yapılanmış ve uzmanlaşmış kuruluşlara bırakması, günümüzde en çok rastlanan uygulamalardan biridir.  Basit anlamda Outsourcing veya dış kaynak kullanmak, “ Üretici adına tedarikçiden satıcıya olan ürün hareketinin bu iş için uzmanlaşmış kuruluşlarca yerine getirilmesi işlemidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım günümüzde özellikle lojistik konusunda değişmiş ve şu şeklini almıştır. “Outsourcing Lojistik hizmetlerin müşteri memnuniyeti ve artı değer yaratmak amacıyla, ana iş konusu lojistik olan kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi için, üretici kuruluşlarla yapılan uzun süreli, stratejik iş ortaklığıdır